Omówienie IPv6 - opis,charakterystyka - str. 3 - IPV6 - NAGŁÓWEK - DATAGRM - PROTOKÓŁ - IP - ADRESOWANIE - MASKA SIECI - ADRESY
Farnell, An Avnet Company   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Phoenix Contact Sp. z o.o.  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna BAZA WIEDZY Omówienie IPv6 - opis,charakterystyka
drukuj stronę
poleć znajomemu

Omówienie IPv6 - opis,charakterystyka

Adresowanie

Adresy IPv6 mogą być przedstawiane na trzy różne sposoby, dokładna ich definicja znajduje się w RFC 2373 – opisującym Architekturę adresacji IP w wersji 6(ang. IP Version 6 Addressing Architecture). Zalecaną reprezentacją adresu jest jej najdłuższy zapis, który prezentuje wszystkie 32 szesnastkowe znaki składające się na adres IP.

Drugim sposobem przedstawienia adresu IP jest jego skompresowana reprezentacja. Powstała ona z myślą uproszczenia pisownie adresów przez człowieka. Kompresja jest możliwa wówczas, gdy w adres zawiera wartości zerowe.

Ostatnia możliwa metoda przedstawiania adresu IPv6 wiąże się z mechanizmami przejściowymi, gdzie adresy IPv4 są wbudowane w adresy IPv6. Metoda ta ma najmniejsze znaczenie , zastosowanie swe znajduje w sytuacjach gdzie stosuje się charakterystyczne mechanizmy przejściowe przykładowo automatyczny i zgodny z IPv4 tunel bądź dynamiczny protokół NAT-PT (ang. Network Address Translation Protocol Translation).

Preferowany Format Adresu IPv6

Preferowaną postacią adresu IPv6 jest jego najdłuższa reprezentacja składająca się z ośmiu pól szesnastkowych 16-bitowych oddzielonych dwukropkiem. Reprezentacja ta zwana jest również jako postać kompletna adresu IPv6. Każde 16-bitowe pole jest przedstawione tekstowo za pomocą czterech znaków heksadecymalnych, ogranicza to wartość szesnastkową każdego z 8 pól od wartości 0x0000 do 0xFFFF. Należy pamiętać, że w zapisie heksadecymalnym nie jest istotna wielkość liter alfanumerycznych.
alt

Adres IPv6 składa się z ośmiu 16-bitowych pól zapisanych w formacie heksadecymalnym.


Przykładowe adresy IPv6 w postaci preferowanej:

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000

0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001

2008:2007:2006:2005:2004:2003:2002:2001

4FED:ADE2:FFF4:2323:AFBE:0098:DDDD:ADEF

2aa0:2bcd:0102:9bc9:def4:afb7:5543:3ab4

FE00:0000:0000:0000:0600:adb4:0DEF:aa12

5400:0000:0000:0000:0600:0000:0000:000F

FFFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF

 

Skompresowana reprezentacja adresu IPv6

W rozwijającej się architekturze IPv6 bardzo powszechnym zjawiskiem jest stosowanie adresów zawierających długie ciągi zer. Specjalny mechanizm kompresuje kolejne ciągi „0” w dwóch sytuacjach:

1. Kolejne 16-bitowe pola składają się z samych zer
2. Zera znajdują się na początku adresu IPv6

Kolejne 16-bitowe pola składają się z samych zer

W celu uproszczenia pisowni adresów IPv6 gdzie występuje wiele pól 16-bitowych złożonych z samych zer, zastępuje się te pola symbolem „::” – podwójnym dwukropkiem. Dzięki takim działaniom uzyskujemy znaczne skrócenie adresu IPv6. Architektura IPv6 dopuszcza niestety tylko jeden znak „::” w adresie IPv6. Dzięki metodzie kompresowania ciągów zer adresy IP mogą być bardo krótkie. Reprezentacja skrócona oznacza również, że adres IP może posiadać kilka sposobów przedstawienia.

W momencie zastąpienia ciągu zer symbolem podwójnego dwukropka, parser adresu ma możliwość określenia liczby skompresowanych zer. Następnie dodaje brakujące zera do przestrzeni między dwoma znakami do momentu uzyskania pełnego 128-bitowego adresu IPv6. Jeżeli w skompresowanym adresie znajdowałoby się więcej symboli „::”, parser nie byłby w stanie określić ilu zer zastępuje każdy z symboli, dlatego też kompresja umożliwia zastosowanie jednego znaku „::”.

Poniższe zestawienie prezentuje przykładowe adresy IPv6 zawierające 16-bitowe ciągi zer oraz format skrócony tych adresów IPv6. W kolumnie formatu preferowanego zastępowane ciągi zer wyróżniono pogrubieniem.

Przykładowe zestawienie adresów IPv6 w formacie preferowanym i w formacie skróconym:

Format preferowany

Format skrócony przy uzyciu „::”

0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000

::

0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001

::0001

2008:2007:0000:2005:2004:2003:2002:2001

2008:2007::2005:2004:2003:2002:2001

4FED:ADE2:FFF4:2323:AFBE:0098:0000:0000

4FED:ADE2:FFF4:2323:AFBE:0098::

2aa0:0000:0000:0000:0000:0000:0000:3ab4

2aa0::3ab4

FE00:0000:0000:0000:0600:adb4:0DEF:aa12

FE00::0600:adb4:0DEF:aa12

5400:0000:0000:0000:0600:0000:0000:000F

5400::0600:0000:0000:000F

FFFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF

FFFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF


Jak łatwo zauważyć ostatnia pozycja w tabeli jest postaci „FFFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF„. Jest to adres którego wszystkie bity mają wartość „1” Architektura IPv6 nie przewiduje kompresji ciągów „1” dlatego też adresu tego nie możemy skrócić. Formę skróconą z zastosowaniem symbolu „::” stosuje się tylko i wyłącznie gdy kilka sąsiednich pól 16-bitowych składa się wyłącznie z samych „0”.

Uwagę należy również zwrócić na przedostatnią pozycję w tabeli, gdzie w adresie występują 2 ciągi zer. Kompresji może ulec tylko jeden z nich ze względu na ograniczone możliwości parsera. Przykładowe błędne formaty skróconych sdresów IPv6 przedstawia poniższa tabela.

Format preferowany

Format skrócony przy uzyciu „::”

5400:0000:0000:0000:0600:0000:0000:000F

5400::0600::000F

0000:0000:0000:BBBB:0000:0000:0000:000B

::BBBB::0001

 

Początkowe zera w 16-bitowym adresie IPv6

Ta metoda kompresji jak nazwa wskazuje jest stosowana oddzielnie do każdego 16-bitowego heksadecymalnego pola adresu IPv6 w sytuacji gdy zawiera ono przynajmniej jedno zero początkowe. Początkowe zera każdej z 8 części adresu mogą po prostu zostać usunięte, co może znacznie wpłynąć na długość adresu IPv6. Kompresja początkowych zer wymaga, w przypadku gdy całe 16-bitowe pole składa się z samych zer, aby jedno zero pozostało. Poniższe zestawienie prezentuje zastosowanie kompresji początkowych zer. W każdym skompresowanym adresie początkowe zera są usunięte natomiast pozostałe wartości zostały zawarte w adresie IPv6. W kolumnie adresów preferowanych pogrubione są znaki które uległy kompresji skracającej długość adresu IPv6.

Przykładowe zestawienie adresów IP w postaci preferowanej i ich odpowiedniki przy dokonanej kompresji początkowych zer w polach 16-bitowych:

Format preferowany

Format skrócony

0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000

0:0:0:0:0:0:0:0

0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001

0:0:0:0:0:0:0:1

2008:2007:0000:2005:2004:2003:2002:2001

2008:2007:0:2005:2004:2003:2002:2001

4FED:ADE2:FFF4:2323:AFBE:0098:0000:0000

4FED:ADE2:FFF4:2323:AFBE:0098:0:0

2aa0:0000:0000:0000:0000:0000:0000:3ab4

2aa0:0:0:0:0:0:0:3ab4

FE00:0000:0000:0000:0600:adb4:0DEF:aa12

FE00:0:0:0:0600:adb4:0DEF:aa12


Omówione wcześniej dwie metody kompresji można łączyć w celu jeszcze mocniejszego skrócenia adresów IPv6. Kolejne zestawienie prezentuje Adresy IPv6 w formacie preferowanym i ich odpowiedniki skompresowane przy użyciu dwóch wcześniej omówionych metod.
Przykładowe zestawienie adresów IP w postaci preferowanej i ich odpowiedniki przy dokonanej kompresji początkowych zer w polach 16-bitowych i jednocześnie przy kompresji ciągów zer przy użyciu znaku"::".

Format preferowany

Format skrócony

0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000

::

0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001

::1

2008:2007:0000:2005:2004:2003:2002:2001

2008:2007::2005:2004:2003:2002:2001

4FED:ADE2:FFF4:2323:AFBE:0098:0000:0000

4FED:ADE2:FFF4:2323:AFBE:98::

2aa0:0000:0000:0000:0000:0000:0000:3ab4

2aa0::3ab4

FE00:0000:0000:0000:0600:adb4:0DEF:aa12

FE00::600:adb4:DEF:aa12

5400:0000:0000:0000:0600:0000:0000:000F

5400::600:0:0:FOstatnia pozycja w tabeli zawiera 2 ciągi pól 16-bitowych składających się z samych zer. Pierwsze 3 pola zostały zastąpione znakiem „::” następne 2 pola złożone z samych zer zastąpiono dwoma zerami „0:0” kompresji także uległo początkowe zero z piątego pola adresu oraz 3 początkowe zera z ostatniego pola adresu IPv6.

REKLAMA

Otrzymuj wiadomości z rynku elektrotechniki i informacje o nowościach produktowych bezpośrednio na swój adres e-mail.

Zapisz się
Administratorem danych osobowych jest Media Pakiet Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, adres: 15-617 Białystok ul. Nowosielska 50, @: biuro@elektroonline.pl. W Polityce Prywatności Administrator informuje o celu, okresie i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, a także o prawach jakie przysługują osobom, których przetwarzane dane osobowe dotyczą, podmiotom którym Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe, oraz o zasadach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.
Komentarze (10)
Dodaj komentarz:  
Twój pseudonim: Zaloguj
Twój komentarz:
dodaj komentarz
No avatar
jebla mozna dostac
egzaminy zawodowe juz niedlugo a ja dalej niewiem o co chodzi z tym ipv6 i dlaczego to jest tak skomplikowane
No avatar
Gość
podbijam do 500zł i 3 litry
No avatar
Gość
ja dam 400 i pól litra
No avatar
Uczen jacy
Dam ze tego opla 200zl i pół litra
No avatar
hada
nie pozdrawiam
No avatar
Gość
Sprzedam Opla . z 2004 rok.
No avatar
Melo
tanio skóry nie sprzedam
No avatar
Damian Rak
Rakowa strona
No avatar
peczek
Sprzedam wegiel tanio 300zl za tone
No avatar
goha
3zł
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
CSS - tworzenie stron WWW CSS - tworzenie stron WWW Grupa poruszająca temat tworzenia stron z wykorzystaniem CSS. Można pisać wszystko co dotyczy rozwiązania ...
Serwery dedykowane LINUX Serwery dedykowane LINUX Problemy,porady, ciekawe rozwiązania związane z serwerami dedykowanymi postawionymi na LINUX'is ...
Matematyka Matematyka Grupa dla wszystkich miłośników "Matki wszystkich nauk" Dyskusje, cyferki, zdania - jednym ...
Przedsiębiorcy Przedsiębiorcy Grupa zrzeszająca przedsiębiorców oraz ludzi pragnących założyć własną firmę
REKLAMA
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl