Wymagania ogólne do projektowania instalacji elektrycznych w budownictwie mieszkaniowym jednorodzinnym - INSTALACJE ELEKTRYCZNE - WYMAGANIA OGÓLNE - PROJEKTOWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
Farnell, An Avnet Company   Phoenix Contact Sp. z o.o.   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Fluke Europe B.V.  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna BAZA WIEDZY Wymagania ogólne do projektowania instalacji elektrycznych w budownictwie mieszkaniowym jednorodzinnym
drukuj stronę
poleć znajomemu

Wymagania ogólne do projektowania instalacji elektrycznych w budownictwie mieszkaniowym jednorodzinnym

Obecnie w Polsce prowadzi się intensywne prace nad nowelizacją wielu krajowych norm i przepisów, w tym również z dziedziny elektroenergetyki w celu m.in. uzyskania zgodności wymagań technicznych norm krajowych z ustaleniami norm obowiązujących w większości krajów zrzeszonych w Unii Europejskiej. Niestety nie wszystkie zagadnienia są wyczerpująco opisane w polskojęzycznych normach, dlatego warto jest podczas prac projektowych posiłkować się normami z krajów o wyższej kulturze technicznej. Proponuje się korzystanie przede wszystkim z rozwiązań zawartych w normach niemieckich DIN oraz VDE, zgodnych z ustaleniami komisji międzynarodowych takich jak IEC oraz CENELEC [1].

Instalacje elektryczne powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób zgodny z wymaganiami norm oraz przepisów z uwzględnieniem różnorodnych wymagań technicznych i innych uwarunkowań takich jak [1]:

– przeznaczenia obiektu (pomieszczenia: mieszkalne, ogólnego przeznaczenia, warsztatowe, przemysłowe lub inne;

– technologii budowy lub przebudowy obiektu oraz rodzaju i właściwości zastosowanych materiałów budowlanych;

– rodzaju i mocy zainstalowanych odbiorników energii;

– warunków środowiska oddziałujących szkodliwie na instalacje i urządzenia oraz spodziewanego niekorzystnego oddziaływania instalacji i urządzeń na otoczenie;

– uzasadnionych życzeń inwestorów.

Instalacje elektryczne mogą być wykonane z zastosowaniem przewodów izolowanych jedno- i wielożyłowych, kabli elektroenergetycznych oraz przewodów szynowych. W pewnych przypadkach dopuszcza się również użycie przewodów nieizolowanych [1].

Wymagania ogólne dotyczące różnych sposobów wykonania instalacji mogą być sformułowane następująco [1]:

1) Ułożenie przewodów i zastosowany osprzęt elektrotechniczny oraz materiały ochronne i mocujące powinny być takie, aby w czasie normalnej pracy i podczas zakłóceń (przeciążenia, zwarcia) nie następowało istotne pogorszenie się właściwości przewodów oraz, aby było zachowane pełne bezpieczeństwo pod względem porażeniowym, pożarowym i innym.

2) Przewody ułożone w sposób niewidoczny dla użytkownika (w tynku, pod tynkiem itp.) powinny być prowadzone poziomo lub pionowo, a w podłodze i na suficie równolegle lub prostopadle do naroży (rys. 14.1).

3) Przewody ułożone w szczelinach dylatacyjnych, w miejscach łączenia płyt i bloków budowlanych powinny być tak prowadzone, aby w przypadku spodziewanych naturalnych przemieszczeń nie następowało uszkodzenie przewodów.

4) Rury, listwy i kanały instalacyjne, wsporniki i inne elementy, w których lub na których są układane przewody, nie mogą mieć ostrych krawędzi zagrażających uszkodzeniem izolacji przewodów oraz powinno być tam tyle miejsca, aby przy układaniu przewodów nie powstawały ich ostre zagięcia lub załamania.

5) W instalacjach wykonanych z zastosowaniem listew i kanałów instalacyjnych ochrona przeciwporażeniowa przed dotykiem bezpośrednim powinna być zachowana również po zdjęciu pokryw; zdjęcie pokryw powinno być możliwe jedynie za pomocą odpowiednich narzędzi.

6)
Kanały instalacyjne do prowadzenia i ochrony przewodów mogą być mocowane tylko na powierzchniach ścian, filarów i sufitów lub w specjalnie wykonanych kanałach w podłodze; kanały instalacyjne nie mogą być montowane pod tynkiem, w betonie itp.
Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych

Zaprojektowana instalacja elektryczna w budynkach mieszkalnych powinna charakteryzować się takimi właściwościami technicznymi, aby jej użytkownicy mogli korzystać swobodnie z posiadanych urządzeń gospodarstwa domowego, sprzętu TV, teletechnicznego i innego w przewidywanym okresie eksploatacji instalacji, bez konieczności wykonywania znaczących jej modyfikacji. Jako przeciętny przewidywany okres eksploatacji przyjmuje się zwykle 25-30lat [2].

Podstawowe wymagania obowiązujące w Polsce, dotyczące projektowania instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych zawarte są w:

– wieloarkuszowej normie PNE-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

– normie SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania,

– normach niemieckich DIN oraz VDE, i innych zgodnych z ustaleniami komisji międzynarodowych takich jak IEC oraz CENELEC,

Przy projektowaniu instalacji elektrycznej należy zapewnić spełnienie następujących wymagań [3];

a)ochrony ludzi, zwierząt domowych i pomieszczeń od niebezpieczeństw mogących wystąpić w instalacji elektrycznej takich jak:
– porażenie prądem elektrycznym,
– nadmiernym wzrostem temperatury mogącym spowodować pożar lub inne szkody;

b) prawidłowe działanie instalacji elektrycznej zgodnie z przeznaczeniem.

Spełnienie tych wymagań nastąpi, jeżeli w projektowaniu instalacji elektrycznej zastosuje się następujące kryteria [3]:

a) przekrój przewodów powinien być określony stosownie do:
– ich dopuszczalnej maksymalnej temperatury (dopuszczalnej wielkości obciążenia),
– dopuszczalnego spadku napięcia,
– oddziaływań elektromechanicznych mogących powstawać podczas zwarć,
– oddziaływań mechanicznych, na które przewody mogą być narażone;

b) wybór typu przewodów i sposoby ich instalowania zależą od:
– właściwości środowiska (klimatyczne warunki otoczenia),
– dostępności do przewodów (instalacji) dla ludzi i zwierząt,
– oddziaływań mechanicznych (uderzenia, wibracje), na które mogą być narażone przewody,
– napięcia;

c) rodzaje i dane znamionowe zabezpieczeń (urządzeń) powinny być dobrane z uwzględnieniem funkcji, jaką mają one spełniać, czyli przed jakimi skutkami powinny zabezpieczać (przeciążenia, prądu zwarciowego, przepięcia, obniżenia wartości napięcia lub zaniku);

d) wyposażenie zastosowane w instalacji elektrycznej winno spełniać wymagania odpowiednich norm.

Zaprojektowana instalacja elektryczna w budynkach mieszkalnych powinna charakteryzować się takimi właściwościami technicznymi, aby jej użytkownicy mogli korzystać swobodnie z posiadanych urządzeń gospodarstwa domowego, sprzętu TV, teletechnicznego i innego w przewidywanym okresie eksploatacji instalacji, bez konieczności wykonywania znaczących jej modyfikacji. Jako przeciętny przewidywany okres eksploatacji przyjmuje się zwykle 25-30lat [2].

Powrót do głównego bloga

REKLAMA

Otrzymuj wiadomości z rynku elektrotechniki i informacje o nowościach produktowych bezpośrednio na swój adres e-mail.

Zapisz się
Administratorem danych osobowych jest Media Pakiet Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, adres: 15-617 Białystok ul. Nowosielska 50, @: biuro@elektroonline.pl. W Polityce Prywatności Administrator informuje o celu, okresie i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, a także o prawach jakie przysługują osobom, których przetwarzane dane osobowe dotyczą, podmiotom którym Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe, oraz o zasadach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.
Komentarze (0)
Dodaj komentarz:  
Twój pseudonim: Zaloguj
Twój komentarz:
dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
Elektryka Samochodowa Elektryka Samochodowa Grupa skierowana do osób zajmujących się profesjonalnie lub amatorsko elektyrką samochodową.
Energetyka Energetyka Zagadnienia poświęcone przemysłowi, źródłom energetycznym, rynkowi energii i polityce energetycznej.
Młodzi elektrycy/elektronicy Młodzi elektrycy/elektronicy Koło osób - absolwentów gimnazjów, liceów, techników, którzy rozpoczynają lub mają zamiar ...
Politechnika Poznańska Politechnika Poznańska Grupa zrzeszająca pracowników, studentów i absolwentów Politechniki Poznańskiej
REKLAMA
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl