Kontrola i uprawnienia inspektora nadzoru budowlanego - PRZEPISY BHP - UPRAWNIENIA BUDOWLANE - NADZÓR BUDOWLANY - INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO
Farnell, An Avnet Company   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Phoenix Contact Sp. z o.o.  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna ARTYKUŁY Elektrotechnika Kontrola i uprawnienia inspektora nadzoru budowlanego
drukuj stronę
poleć znajomemu

Kontrola i uprawnienia inspektora nadzoru budowlanego

fot. gvarant.pl

Do kontroli nadzoru budowlanego, wiążących się ze sprawami BHP, można się dobrze przygotować. Trzeba jednak wiedzieć, co wzbudzi zainteresowanie kontrolujących inspektorów. Brak takiej wiedzy i niezadowalający stan danego obiektu budowlanego, terenu budowy czy zakładu pracy może bardzo drogo kosztować.

 

Kontrola inspektora nadzoru budowlanego

Choć jest pełnia lata, cofnijmy się na chwilę o kilka miesięcy. Zimą inspektorzy budowlani ruszyli z kontrolami m.in. zaśnieżonych dachów w hipermarketach. Sprawdzali, czy właściciel obiektu podchodził do swoich obowiązków w sposób właściwy, czy podejmował działania zmierzające do usunięcia śniegu z dachu. Oczywiście w przypadku wykrycia nieprawidłowości kontrolowanych spotykały przykre konsekwencje.

Oczywiście latem zakres kontroli inspektorów nadzoru budowlanego jest inny, jednak następstwa wykrytych nieprawidłowości równie nieprzyjemne. Mając do czynienia z nadzorem budowlanym, warto znać jego strukturę, a także drogi odwoławcze od wydawanych decyzji. Przedstawia je tabelka obok.

Uprawnienia inspektorów nadzoru budowlanego

Po pierwsze, inspektorzy budowlani, chcący skontrolować dany obiekt budowlany, teren budowy czy zakład pracy, mają prawo wstępu do niego oraz na jego teren. Mogą także żądać od inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta, kierownika budowy, kierownika robót i właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego informacji bądź udostępnienia dokumentów związanych z prowadzeniem robót, przekazywaniem obiektu budowlanego do użytkowania czy jego utrzymaniem i użytkowaniem. Dodatkowo inspektorzy mogą zażądać dokumentów świadczących o dopuszczeniu wyrobu budowlanego do obrotu albo jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Czynności kontrolne inspektorzy nadzoru budowlanego przeprowadzają w obecności inwestora, kierownika budowy lub robót, kierownika zakładu pracy bądź wyznaczonego pracownika albo osób przez nich upoważnionych lub w obecności właściciela bądź zarządcy obiektu, a w lokalu mieszkalnym – w obecności pełnoletniego domownika i przedstawiciela administracji lub za rządcy budynku.

Czasami zdarza się, że przystępujący do kontroli właściwy organ nadzoru budowlanego napotyka trudności związane z dokonaniem czynności kontrolnych określonych Prawem budowlanym. Przeprowadzenie kontroli staje się niemożliwe i ponadto wykonanie tych czynności z różnych względów będzie niemożliwe w późniejszym czasie. Dzieje się tak na skutek działań podjętych przez zobowiązanego do umożliwienia przeprowadzenia kontroli. W takiej sytuacji mamy do czynienia z udaremnianiem czynności organów nadzoru budowlanego.

Zatem jeżeli z przyczyn technicznych, organizacyjnych czy jeszcze innych kontrola powinna nastąpić w danym czasie i miejscu, a w wyniku działania jakiejś osoby nie doszła do skutku, może w stosunku do tej osoby być orzeczona określona kara.

UWAGA!

Udaremnienie czynności organów nadzoru budowlanego stanowi przestępstwo i podlega karze:

  • ograniczenia lub pozbawienia wolności do 1 roku,
  • grzywny od 100 do 720.000 zł.

Grzywnę wymierza się w stawkach dziennych, określając liczbę stawek i wysokość 1 stawki. Je żeli prawo nie stanowi inaczej, najniższa liczba stawek wynosi 10, najwyższa zaś 360. Ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe. Stawka dzienna nie może być niższa od 10 ani też przekraczać 2000 zł.

Osobę, która ma zostać ukarana, ustala prokurator w wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego. Może to być inwestor lub kierownik budowy, ale równie dobrze może być to stróż, który nie wpuścił inspektora prowadzącego kontrolę na teren budowy bądź do obiektu budowlanego.

Kontrolujący, któremu uniemożliwione zostało przeprowadzenie kontroli, musi udowodnić, że dopełnił wszystkich formalności związanych z kontrolą. Czyli powinien przedstawić się, udokumentować swoje prawo do przeprowadzenia kontroli, a w przypadku kontroli budowy posiadać odpowiednie wyposażenie umożliwiające wpuszczenie go na teren budowy (np. kask ochronny).

W odróżnieniu od udaremniania utrudnianie czynności organów nadzoru budowlanego określonych Prawem budowlanym jest działaniem zmierzającym do uniemożliwienia organowi wykonania określonych czynności, na przykład kontroli budowy. Dotyczy to sytuacji, gdy organ budowlany, posługując się odpowiednimi środkami, chociażby przez wezwanie do pomocy policji, jednak kontrolę przeprowadził.

Podobnie może być w przypadku niewpuszczenia osób reprezentujących organ budowlany do obiektu użytkowanego lub lokalu w tym obiekcie, w celu dokonania kontroli stanu technicznego utrzymania obiektu, użycie policji i przeprowadzenie zamierzonej kontroli następuje zaś mimo utrudnień ze strony zobowiązanego do udostępnienia obiektu.

W każdym razie, aby doszło do utrudniania czynności organów nadzoru budowlanego określonych Prawem budowlanym, zamierzone działania tego organu muszą dojść do skutku mimo trudności stwarzanych przez określone osoby. Karane są tu osoby, które podejmowały działania zmierzające do przeszkodzenia organowi nadzoru budowlanego w wypełnianiu jego ustawowych obowiązków.

UWAGA!

Utrudnianie czynności organów nadzoru budowlanego stanowi wykroczenie i podlega karze:

  • aresztu od 5 do 30 dni,
  • ograniczenia wolności do 1 miesiąca,
  • grzywny od 20 do 5.000 zł, na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Artykuł przygotowany wspólnie z www.gvarant.pl

follow us in feedly
Średnia ocena:
 
REKLAMA

Otrzymuj wiadomości z rynku elektrotechniki i informacje o nowościach produktowych bezpośrednio na swój adres e-mail.

Zapisz się
Administratorem danych osobowych jest Media Pakiet Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, adres: 15-617 Białystok ul. Nowosielska 50, @: biuro@elektroonline.pl. W Polityce Prywatności Administrator informuje o celu, okresie i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, a także o prawach jakie przysługują osobom, których przetwarzane dane osobowe dotyczą, podmiotom którym Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe, oraz o zasadach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.
Komentarze (1)
Dodaj komentarz:  
Twój pseudonim: Zaloguj
Twój komentarz:
dodaj komentarz
No avatar
Gość
Wszelkie informacje bardzo pomocne. Lecz brak jakichkolwiek informacji adekwatnie do zgłoszenia danego budynku lub siedziby celem zagwarantowania danej kontroli. Gdzie, więc wykonać stosowny kontakt? Jeśli budynek nie spełnia chociażby podstawowych zasad BHP?
REKLAMA
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl