Sytuacja energetyczna świata 1971 - 2006 – perspektywy rozwoju do 2030 r. - str. 3 - ENERGETYKA JĄDROWA - ENERGETYKA - RADA ENERGETYCZNA - ENERGETYKA ODNAWIALNA - PROGNOZY - JAN SOLIŃSKI - ROZWÓJ ENERGETYKI
Farnell, An Avnet Company   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Phoenix Contact Sp. z o.o.  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna ARTYKUŁY Energetyka Sytuacja energetyczna świata 1971 - 2006 – perspektywy rozwoju do 2030 r.
drukuj stronę
poleć znajomemu

Sytuacja energetyczna świata 1971 - 2006 – perspektywy rozwoju do 2030 r.

Zużycie energii elektrycznej

       Szybki, ok. 3,5-krotny wzrost zużycia energii elektrycznej w latach 1971 – 2006 świadczy o wzrastającej roli energii elektrycznej w gospodarce światowej. Zużycie to w poszczególnych regionach świata różni się od produkcji przedstawionej w tabeli 7 o straty sieciowe, nie wymaga więc dodatkowego omówienia. Natomiast charakterystykę tego zużycia w regionach lepiej odzwierciedlają wskaźniki zużycia energii elektrycznej per capita. Kraje OECD charakteryzuje bardzo wysokie zużycie energii elektrycznej per capita, które było prawie 7-krotnie wyższe od zużycia krajów nie-OECd. Należy jednak podkreślić, że w wielu krajach zwłaszcza w Trzeciego Świata wskaźniki te są wielokrotnie, a nawet kilkadziesiąt razy niższe od wskaźników krajów OECD. Porównanie zużycia energii elektrycznej per capita wybranych krajów o najniższych i najwyższych wskaźnikach przedstawia tabela 9.

Kraje o najwyższym i najniższym zużyciu energii elektrycznej per capita 1971 – 2004

Wyszczególnienie Zużycie energii
pierowtnej, kWh/capite
1971=100
19712004
A. Kraje o najwyższym zużyciu energii
Kanada916717179187
Szwecja767415420201
USA751613338177
Australia352311126315
Japonia34478087235
Francja27447689280
Niemcy40637030173
B. Kraje o najniższym zużyciu energii
Etiopia1933173
Erytrea56-
Sudan2592366
Jemen33165500
Bangladesz101401400
Senegal75176235
Pakistan89425477
Indie99457464

Źródło:[1,2]


Energo- i elektrochłonność gospodarki

       Syntetycznym miernikiem określającym energochłonność gospodarki światowej jest ilość energii pierwotnej zużywana na jednostkę PSB, a miernikiem elektrochłonności jest zużycie energii elektrycznej na jednostkę
PSB (w odniesieniu do poszczególnych krajów wielkością odniesienia jest PKB) W statystykach międzynarodowych PSB i PKB przyjmuje się z uwzględnieniem parytetu siły nabywczej. W latach 1971 – 2004 w gospodarce światowej wystąpiło korzystne zjawisko zmniejszenia energochłonności PSB o ok. 34%. Równocześnie występowało zwiększenia elektrochłonności o ok. 10%. Wskaźniki te wg regionów świata przedstawia tabela 10.

Energo- i elektrochłonność PKB wg PPP1971-2004

Regiony Energochłonność
kgoe/USD'2000
Elektrochłonność
kWh/USD'2000
1971200419712004
A. OECD
Ameryka Płn.0,400,220,440,37
Europa0,240,160,250,27
Kraje Pacyfiku0,210,170,270,33
Razem OECD0,300,200,320,32
B. Nie-OECD
Afryka0,260,290,100,24
Ameryka Łacińska0,170,160,100,23
Azja1)0,250,190,080,19
Chiny0,850,230,280,29
Europa2)0,490,250,460,40
b. ZSRR0,470,490,440,71
Bliski Wschód0,120,370,060,41
Razem Nie-OECD0,340,240,220,58
Cały świat0,310,210,280,31

1)Azja bez Chin, 2)Europa bez b.ZSRR Źródło:[1,2]


Ceny paliw i energii


       Ceny paliw i energii to podstawowy parametr rachunku ekonomicznego wpływający na poziom kosztów produkcji i usług oraz wydatki ludności.

Ceny surowców energetycznych w handlu międzynarodowym

       Po II wojnie światowej, aż do kryzysu energetycznego w 1973 r., ceny paliw i energii w handlu międzynarodowym były niskie. Miała miejsce duża podaż surowców energetycznych, zwłaszcza ropy naftowej, która stała się podstawowym źródłem energii, zastępując w coraz większym stopniu węgiel. W I półroczu 1973 r. tj. w przededniu kryzysu energetycznego, ceny ropy naftowej kształtowały się na poziomie 2,7 – 2,9 USD za baryłkę2) (20-21 USD/t) węgla energetycznego 10 – 11 USD/t i gazu ziemnego 15 – 19 USD/toe. W końcu 1973 r. embargo krajów arabskich na dostawy ropy naftowej do USA i niektórych krajów Europy Zachodniej spowodował gwałtowny, ok. czterokrotny wzrost cen tej ropy do poziomu 11 – 12 USD/baryłkę (80 – 90 USD/t). Gospodarka światowa przeżyła szok nazwany I kryzysem energetycznym.
       Na przełomie lat 1979 – 1980 doszło do ponownego wzrostu cen ropy naftowej – do ok. 36 USD/baryłkę (ok. 265 USD/t), nazywanego II kryzysem energetycznym. Bardzo wysokie ceny ropy naftowej oraz towarzyszący im wzrost innych paliw stały się czynnikiem ograniczającym rozwój gospodarki światowej, powodującym wzrost inflacji, bezrobocie i inne niekorzystne dla gospodarki zjawiska. Przeciwdziałając negatywnym skutkom kryzysu w wielu krajach, zwłaszcza uprzemysłowionych, podjęto wielokierunkowe działania i programy zmierzające do ograniczenia zużycia ropy naftowej i jej substytucji innymi paliwami – głównie węglem i energią jądrową. Podjęto także intensywne poszukiwania nowych złóż ropy naftowej, zwłaszcza na Morzu Północnym i w Zatoce Meksykańskiej. Działania te doprowadziły już w połowie lat 80. do obniżenia i stabilizacji cen ropy naftowej, której ceny spadły do ok. 15 USD za baryłkę (110 USD/t), co spowodowało również obniżenie cen gazu ziemnego i węgla. W latach 1987 – 1998 ceny paliw na rynku międzynarodowym kształtowały się na niskim poziomie, a w grudniu 1998 r. spadły do poziomu – 12,3 USD za baryłkę (90 USD/t). Następnie ograniczenie wydobycia ropy przez kraje OPEC3) przy równoczesnym wzroście zapotrzebowania na ropę naftową, spowodowało to ponowny wzrost jej cen. We wrześniu 1999 r. średnia cena ropy dostarczanej do Europy Zachodniej osiągnęła poziom 23 USD za baryłkę (170 USD/t), a w IV kwartale 2000 r. – 29 USD za baryłkę (215 USD/t).
       Ceny gazu ziemnego w przeliczeniu na toe ewoluowały w zależności od cen ropy naftowej, były jednak od nich niższe o 25 – 30%. W latach 2000 – 2003 ceny ropy naftowej importowanej do krajów UE zaczęły szybko wzrastać, kształtowały się na poziomie 27 – 28 USD za baryłkę (200 USD/t). Natomiast w latach 2004 – 2006 doszło do eskalacji cen zarówno ropy naftowej i gazu ziemnego oraz węgla. W IV kwartale 2004 r. cena ropy naftowej osiągnęła poziom 41,5 USD za baryłkę (ok. 300 USD/t), w 2005 r. 58 – 60 USD za baryłkę, w 2006 r. cena dochodziła nawet do 70 USD za baryłkę (ok. 510 USD/t), a w październiku 2007 r. na giełdzie w Londynie sięgnęła 93 USD/bar (ok. 680 USD/tonę). Wzrosły również ceny gazu ziemnego i węgla. Ceny gazu ziemnego wzrosły z ok. 110 USD/toe w 2000 r. do ok 290 USD/toe. Cena węgla energetycznego wzrosła z ok. 35 USD/t w 2000 do ok. 70 USD/t w 2006 r., a węgla koksowego z 47,8 USD/t w 2000 r. do ok. 126 USD/t w 2006 r. Następnie w czerwcu 2008 r. cena ropy naftowej osiągnęła ca 150 USD za baryłkę, a w listopadzie spadła do 40 – 43 USD / baryłkę. Ceny paliw importowanych do krajów UE w latach 1971 – 2008 przedstawia tabela 11.

Ceny paliw kopalnych w handlu międzynarodowym w latach 1971 – 2008 (CIF)

Rok Ropa
naftowa
USD/bar
Gaz ziemny,
USD/MBtu
Węgiel
energetyczny,
USD/t
Węgiel
koksowy,
USD/t
19712,7
197411,0
198032,552,266,4
198136,364,071,7
198527,648,659,9
199022,751,464,1
199517,146,358,5
200027,91,8834,947,9
200224,33,1738,656,5
200328,43,9241,958,1
200436,54,3162,178,4
200551,75,8369,7109,2
200659,77,1569,4126,7
2008
(czerwiec)
150,08,85--
2008
(listopad)
43,0---


Źródło:[1,2]

REKLAMA

Otrzymuj wiadomości z rynku elektrotechniki i informacje o nowościach produktowych bezpośrednio na swój adres e-mail.

Zapisz się
Administratorem danych osobowych jest Media Pakiet Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, adres: 15-617 Białystok ul. Nowosielska 50, @: biuro@elektroonline.pl. W Polityce Prywatności Administrator informuje o celu, okresie i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, a także o prawach jakie przysługują osobom, których przetwarzane dane osobowe dotyczą, podmiotom którym Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe, oraz o zasadach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.
Komentarze (0)
Dodaj komentarz:  
Twój pseudonim: Zaloguj
Twój komentarz:
dodaj komentarz
Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Stowarzyszenie Elektryków Polskich
ul. Świętokrzyska 14, Warszawa
tel.  +48 22 5564-302
fax.  +48 22 5564-301
$nbsp;
REKLAMA
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl