Elastyczność w energetyce – wyzwania stojące przed Polską - OZE - POLITYKA ENERGETYCZNA - EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA
Farnell, An Avnet Company   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Fluke Europe B.V.  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna ARTYKUŁY Energetyka Elastyczność w energetyce – wyzwania stojące przed Polską
drukuj stronę
poleć znajomemu

Elastyczność w energetyce – wyzwania stojące przed Polską

fot. Leonardo Energy

Choć efektywność energetyczna Polski rosła w ostatnich latach dwa razy szybciej niż w całej Unii Europejskiej, to polska gospodarka wciąż jest o 13 proc. bardziej energochłonna od europejskiej średniej. Coraz mocniej wybrzmiewa też temat konieczności zwiększenia elastyczności systemu energetycznego, aby poprawić jego bezpieczeństwo oraz efektywność ekonomiczną.

Temu szerokiemu zagadnieniu poświęcona była konferencja „Flex-E - Elastyczność w energetyce”, zorganizowana 28 marca 2017 r. przez Forum Energii. Jak podkreślali uczestnicy, poprawa elastyczności w energetyce jest jednym z priorytetów – szczególnie ze względu na konieczność rozwiązania problemu brakujących mocy (efektu m.in. planowanych wyłączeń najstarszych elektrowni konwencjonalnych), ale i coraz większego udziału odnawialnych źródeł energii. Ważne jest całościowe spojrzenie na elastyczność: począwszy od źródeł wytwórczych, poprzez sieci przesyłowe i dystrybucyjne oraz rynek energii, a na odbiorcach energii kończąc. Taką analizę przedstawiła Izabela Kielichowska z międzynarodowej firmy doradczej Ecofys. W prezentacji „Europejska mapa drogowa elastyczności - porównanie wybranych krajów”, zrealizowanej we współpracy z European Copper Institute, omówiła to zagadnienie z punktu widzenia m.in. Hiszpanii, Niemiec, Holandii, Belgii i Polski.

Potencjał i zagrożenia

Mapa drogowa elastyczności podsumowuje 14 najważniejszych wskaźników zgrupowanych w pięciu kategoriach: dostaw energii, zapotrzebowania na nią, magazynowania, sieci oraz rynków. Wszystkie czynniki zostały ocenione w skali od 1 (niski poziom przygotowania) do 5 (wysoki poziom). Ocena na poziomie 2-3 punktów jest sygnałem, że podjęto dobre kroki w kierunku wdrażania wysoko rozwiniętego systemu OZE. Niższa punktacja wskazuje na utracone szanse w tematyce elastyczności w energetyce i powinna być analizowana w połączeniu z pozostałymi kategoriami oraz bieżącą mapą drogową energii dla danego kraju. Dane w Polsce zbierał Instytut Energetyki Odnawialnej, Ecofys oraz Europejski Instytut Miedzi.

Mapa drogowa elastyczności w energetyce - Polska

Mapa drogowa elastyczności w energetyce - Polska

Polska mierzy się obecnie z dużymi wyzwaniami związanymi zarówno z  zapewnieniem stabilnych dostaw energii, jak i z koniecznością głębokiej modernizacji systemu energetycznego. Jego słabość (m.in. bazowanie na starzejących się elektrowniach konwencjonalnych, spory odsetek ponad 30-letnich sieci elektroenergetycznych) oraz brak w ostatniej dekadzie znaczących – oprócz energetyki wiatrowej – inwestycji w nowe źródła energii odbija się we wskaźnikach polskiej mapy drogowej elastyczności. Jak pokazuje powyższa tabela, wskaźniki mieszczą się w przedziale 1,1 – 1,9 punktu, w granicach punktów krytycznych. Najważniejsze wyzwania to:

Kategoria

Krótkie podsumowanie

Dostawy energii

- energetyka konwencjonalna: Polska ma ogromny potencjał do podniesienia elastyczności w sektorze mocy m.in. poprzez dywersyfikację źródeł energii (OZE i gaz odgrywające równorzędną rolę z węglem) – z powodu wieku i poziomów emisji niektóre bloki energetyczne o łącznej mocy 6,7 GW będą wyłączane w przeciągu najbliższych 5-10 lat; brakuje jednak jasnej wizji i dokładnych założeń na czas po roku 2020, a dyskusje nad inwestycjami w nowe źródła mocy dotyczą głównie sektora węglowego i nuklearnego, bez uwzględniania potencjału niskokosztowych i bardziej elastycznych źródeł OZE i kogeneracji;

- udział energetyki rozproszonej jest niski, a ustalone wytyczne mniej ambitne niż pozostałych krajów członkowskich UE;

Zapotrzebowanie na energię

- efektywność energetyczna: Polska robi stopniowe postępy w realizacji wytycznych na 2020 r. w redukowaniu zużycia energii - energochłonność liczona na jednostkę PKB zmniejszyła się w Polsce o 27 proc. w ciągu ostatnich kilkunastu lat, dwa razy szybciej niż w pozostałych krajach UE. Założone cele odnośnie wzrostu efektywności nie są jednak zbyt ambitne i nie odzwierciedlają krajowego potencjału;

- zarządzanie popytem: w przypadku dużych odbiorców potencjał szacowany jest na 0,5-1,5 GW i nie jest zbyt duży w porównaniu z obciążeniem szczytowym; w przypadku mniejszych odbiorców to zagadnienie nie jest na razie brane pod uwagę, brakuje regulacji, a rozwój sektora aut elektrycznych jest póki co teoretyczny;

Sieci energetyczne

- sieci przesyłowe są wiekowe i obciążone: ponad 80 proc. sieci 220 kV, 56 proc. sieci 400 kV oraz 34 proc. podstacji ma ponad 30 lat, konieczne są więc inwestycje; również w przypadku sieci dystrybucyjnych ich przeciętny wiek to ponad 30 lat (choć tutaj inwestycje znacząco rosną);  bez odpowiednich działań ryzyko obniżenia napięcia (brown-out) może wzrosnąć z 240 godzin/rok bez elektryczności w 2016 roku do aż  2000 godzin/rok w 2021 roku;

Magazynowanie energii

- brakuje wdrażania instalacji do przechowywania mniejszych ilości energii;

magazynowanie energii na ogromną skalę ze względu na uwarunkowania geograficzne ograniczone jest do kilku dużych elektrowni szczytowo-pompowych;

Rynki energii

- rynek hurtowy: nie sprzyja elastyczności, ponieważ zdecydowana większość to transakcje prowadzone na rynku transakcji terminowych oraz rynku dnia następnego; tymczasem skracanie okien czasowych i upłynnianie rynku pozwala zredukować rezerwy mocy i zapewniać elastyczność;

- rynek bilansujący: trwa dyskusja nad możliwością dostarczania uzupełniających usług z energetyki wiatrowej, zwłaszcza jeśli chodzi o regulację częstotliwości oraz mocy czynnej i biernej; wiązałoby się to jednak ze zmianami w prawie energetycznym oraz odnawialnych źródeł energii;

- rynek detaliczny: większość konsumentów to gospodarstwa domowe podłączone do sieci bez pośrednictwa stron trzecich; ceny detaliczne nie odzwierciedlają cen rynku hurtowego.


Podsumowanie

Polski system energetyczny wciąż opiera się w dużej mierze na energetyce konwencjonalnej i węglu, w tym na starzejących się elektrowniach. Coraz pilniejszym problemem do rozwiązania jest kwestia zapewnienia jego bezpieczeństwa, sprostania kwestii brakujących mocy. Jednocześnie te wyzwania mogą być również szansą - okazją do zrobienia poważnego kroku w stronę elastycznych dostaw energii pochodzącej z niskoemisyjnych technologii. W latach 2005-2015 dzięki funkcjonowaniu systemu tzw. zielonych certyfikatów udział OZE wzrósł z poziomu 2,7 proc. do 12,4 proc. Polska poczyniła duże postępy zwłaszcza w rozwoju energetyki wiatrowej – ma ona 40 proc. udziału w miksie energetycznym OZE (przewidywane osiągnięcie do 16 GW mocy do 2030 roku) i wyprzedza współspalanie biomasy (33,5 proc.), pozostałe źródła biomasy (16,6 proc.), energetykę wodną (6,7 proc.) oraz biogaz (3 proc.). Fotowoltaika działa natomiast w minimalnym zakresie, dostarczając jedynie 50 MW mocy i stanowiąc 0,2 proc. udziału w miksie energetycznym OZE.

Z drugiej strony zmiany w polskiej polityce energetycznej (np. zastąpienie certyfikatów przez aukcje, nowe regulacje odnośnie energetyki wiatrowej) mogą znacząco utrudniać realizację unijnych założeń co do udziału OZE w całościowej konsumpcji energii.

Pełny raport (w jęz. angielskim) można znaleźć na stronie:
http://www.leonardo-energy.org/resources/503/flexibility-tracker-country-report-poland-5814f41cb7050

lub bezpośrednio: http://bit.ly/2oxhlRy

follow us in feedly
Średnia ocena:
 
REKLAMA

Otrzymuj wiadomości z rynku elektrotechniki i informacje o nowościach produktowych bezpośrednio na swój adres e-mail.

Zapisz się
Administratorem danych osobowych jest Media Pakiet Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, adres: 15-617 Białystok ul. Nowosielska 50, @: biuro@elektroonline.pl. W Polityce Prywatności Administrator informuje o celu, okresie i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, a także o prawach jakie przysługują osobom, których przetwarzane dane osobowe dotyczą, podmiotom którym Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe, oraz o zasadach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.
Komentarze (0)
Dodaj komentarz:  
Twój pseudonim: Zaloguj
Twój komentarz:
dodaj komentarz
REKLAMA
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl