Rynek usług recyklingu odpadów budowlanych i rozbiórkowych nastraja się na przetwarzanie - RECYKLING - SKŁADOWANIE - ODPADY - BUDOWNICTWO - LEED - BREEAM - ROZBIÓRKA
Farnell, An Avnet Company   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Phoenix Contact Sp. z o.o.  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna Aktualności Rynek usług recyklingu odpadów budowlanych i rozbiórkowych nastraja się na przetwarzanie
drukuj stronę
poleć znajomemu

Rynek usług recyklingu odpadów budowlanych i rozbiórkowych nastraja się na przetwarzanie

Rynek usług recyklingu odpadów budowlanych i rozbiórkowych nastraja się na przetwarzanie
fot. NCBJ

W większości krajów Europy Środkowo-Wschodniej wprowadzane są ograniczenia dotyczące składowania odpadów, dlatego zmniejsza się liczba i wielkość składowisk.

Rosnące ilości odpadów budowlanych i rozbiórkowych (ang. construction and demolition, C&D) stają się poważnym problemem w Europie. Dotyczy to również  Europy Środkowo-Wschodniej (CEE), gdzie rynek recyklingu uległ znaczącym przemianom i obecnie oferuje szanse na rozwój w nadchodzących latach. Olbrzymie inwestycje drogowe i budowlane w regionie przyniosą w rezultacie znaczne ilości odpadów kategorii C&D, co zatem będzie miało silny wpływ na ożywienie całego rynku przetwarzania odpadów tej kategorii. Ponadto, nowe kraje członkowskie Unii Europejskiej w Europie Środkowo-Wschodniej znajdują się na etapie przygotowania niezbędnego zaplecza i infrastruktury, aby sprostać wymaganiom, jakie nakładają na nie różnego rodzaju dyrektywy i standardy w zakresie ochrony środowiska. Jedną z tego typu restrykcji jest zapewnienie recyklingu odpadów kategorii C&D na poziomie 70% do roku 2020.

Według analizy  Frost & Sullivan, globalnej firmy doradczej, pt. Europejski rynek usług recyklingu odpadów budowlanych i rozbiórkowych (ang. European Construction and Demolition Recycling Services Market) wynika, że w Europie Środkowej i Wschodniej rynek ten  znajduje się w fazie wzrostu i nadal będzie się dynamicznie rozwijać, osiągając prawie 10-procentowy wskaźnik CAGR w latach od 2012 do 2020.

Obecnie gospodarka odpadami kategorii C&D w krajach CEE koncentruje się na składowaniu. Dzieje się tak, iż  przetwarzanie odpadów C&D w zakładach odzysku wciąż jest nieekonomiczne i mniej opłacalne, niż przekazanie na składowiska odpadów. Oczekuje się, że trend ten się zmieni, ponieważ większość krajów CEE wprowadza ograniczenia dotyczące składowania odpadów. Ponadto zmniejsza się liczba i wielkość dostępnych skladowisk. Oprócz tego w regionie CEE oczekuje się poprawy zasad  odbioru odpadów, rozbudowy infrastruktury oraz rozwoju rozwiązań technologicznych w zakresie systemów przetwarzania tego typu odpadów.

 – Czynnikiem, który silnie wpływa na rozwój rynku, jest Ramowa Dyrektywa w sprawie odpadów (2008/98/WE), która nakłada obowiązek zapewnienia recyklingu odpadów kategorii C&D na poziomie 70 procent do 2020 r. Przychody na rynku wzrosną również dzięki podniesieniu efektywności procesu gospodarowania odpadami oraz dzięki wprowadzeniu automatyzacji procesu segregacji i innowacyjnych technologii recyklingu. Znaczne nakłady inwestycyjne w te usługi przełożą się na optymalizację procesów recyklingu odpadów, a jednocześnie przyczynią się do poprawienia standardów bezpieczeństwa pracy – wyjaśnia Monika Chruściak, analityk Frost & Sullivan.

Jednak lokalne unormowania prawne nie są spójne strukturalnie pomimo silnego wsparcia recyklingu C&D przez Unię Europejską. Odmienne na poziomie lokalnym interpretacje przepisów powodują, że rozwój rynku w regionach jest wysoce zróżnicowany, co ostatecznie wpływa na  dynamikę i rentowność całego rynku.

 – Obecny brak efektywnych rozwiązań odbioru i segregacji odpadów niekorzystnie wpływa na końcową jakość i wartość przetwarzanych materiałów. Należy podkreślić, iż gwarantowana jakość oraz ilość odpadów C&D ma kluczowe znaczenie dla długofalowej współpracy z firmami recyklingowymi – podkreśla Chruściak.

Należy  jak najszybciej opracować optymalne procedury zarządzania odpadami, ponieważ Europa Środkowo-Wschodnia stanie się miejscem intensywnego rozwoju infrastruktury. Region podnosi się z kryzysu, a firmy budowlane będą szukały możliwości optymalizacji kosztów, np. poprzez wykorzystywanie kruszywa z recyklingu, będącego dobrą alternatywą dla kosztownego nowego materiału, dzięki czemu możliwe będzie ukształtowanie realnej gospodarki cyrkulacyjnej. Trendy te, w połączeniu z wdrożeniem standardów ochrony środowiska (ISO 14000) oraz rozwojem zrównoważonego budownictwa (LEED, BREEAM), pozytywnie wpłyną na rozwój rynku usług recyklingu.

Źródło: Frost & Sullivan

follow us in feedly
REKLAMA

Otrzymuj wiadomości z rynku elektrotechniki i informacje o nowościach produktowych bezpośrednio na swój adres e-mail.

Zapisz się
Administratorem danych osobowych jest Media Pakiet Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, adres: 15-617 Białystok ul. Nowosielska 50, @: biuro@elektroonline.pl. W Polityce Prywatności Administrator informuje o celu, okresie i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, a także o prawach jakie przysługują osobom, których przetwarzane dane osobowe dotyczą, podmiotom którym Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe, oraz o zasadach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.
Komentarze (0)
Dodaj komentarz:  
Twój pseudonim: Zaloguj
Twój komentarz:
dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl