Wybrane problemy rozwoju wiejskich sieci elektroenergetycznych - SIECI ELEKTROENERGETYCZNE SN I NN - KIERUNKI I PROBLEMY ROZWOJU - POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO 2030 ROKU - INFRASTRUKTURA WIEJSKIEJ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ - ROZWÓJ DYSTRYBUCYJNEJ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ - WYMAGANIA W ZAKRESIE JAKOŚCI NAPIĘCIA I PEWNOŚCI ZASILANIA - PRZYŁĄCZANIE ŹRÓDEŁ ROZPROSZONYCH DO SIECI
Farnell, An Avnet Company   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Phoenix Contact Sp. z o.o.  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna ARTYKUŁY Energetyka Wybrane problemy rozwoju wiejskich sieci elektroenergetycznych
drukuj stronę
poleć znajomemu

Wybrane problemy rozwoju wiejskich sieci elektroenergetycznych

Podano krótką charakterystykę odbiorców wiejskich oraz infrastruktury wiejskiej sieci elektroenergetycznej SN i nn. Wymieniono kierunki rozwoju tej sieci. Stwierdzono, że poważną przeszkodą w jej rozwoju jest mała lub wręcz ujemna opłacalność dla dystrybucyjnych przedsiębiorstw energetycznych. Na podstawie uśrednionych kosztów z 2006 roku roczne potrzeby finansowe na odtworzenie, modernizację i rozwój sieci elektroenergetycznej na terenach wiejskich oszacowano na ok. 2,9 mld zł.

Rozwój każdego kraju, w tym również Polski, uzależniony jest w dużym stopniu od rozwoju elektroenergetyki, tak w zakresie źródeł wytwórczych jak i sieci przesyłowych oraz dystrybucyjnych wszystkich poziomów napięć. Odbiorcy korzystający z energii elektrycznej dla różnych celów (np. produkcyjnych, usługowych, oświetleniowych, urządzenia AGD) mają jedno podstawowe wymaganie, aby dostawy energii były pewne o możliwie wysokiej jakości. Obecny stan elektroenergetyki w naszym kraju jest niezadowalający. Konsekwencje tego stanu są szczególnie odczuwalne przez odbiorców rozproszonych, czyli odbiorców zlokalizowanych na terenach wiejskich i podmiejskich. Przerwy w zasilaniu oraz niska jakość energii powodują, że odbiorcy ci pozbawieni są często możliwości korzystania z energii, bez której trudno sobie wyobrazić egzystencję w obecnym czasie.

Problemu bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej odbiorcom jest dostrzegany przez rząd, co uwidocznione jest w zapisach ostatniej wersji dokumentu Ministerstwa Gospodarki POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO 2030 ROKU, wyznaczającego strategię państwa w zakresie energetyki w perspektywie blisko ćwierćwiecza. Oto niektóre z nich, które łączą się bezpośrednio z odbiorcami rozproszonymi:

  • rozwój sieci przesyłowych i dystrybucyjnych poprawi niezawodność pracy sieci, a informacja o możliwych lokalizacjach mocy wytwórczych ułatwi podejmowanie decyzji o inwestycjach;
  • istotnym elementem poprawy bezpieczeństwa energetycznego jest rozwój energetyki rozproszonej wykorzystującej lokalne źródła energii;
  • energetyka odnawialna to z reguły niewielkie jednostki wytwórcze zlokalizowane blisko odbiorcy, co pozwala na podwyższenie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego oraz obniżenie strat przesyłu.

Realizacja powyższych zadań, a dodatkowo wywiązanie się przez przedsiębiorstwa energetyczne z obowiązku zmniejszenia strat sieciowych, wymaga poprawnego stanu układów sieci elektroenergetycznych. Spełnienie ich możliwe jest poprzez modernizację obecnych układów sieciowych i budowę nowych elementów sieci.

Zapisy dotyczące zadań stojących przed przedsiębiorstwami energetycznymi w zakresie dostaw energii elektrycznej znajdują się w dwóch podstawowych aktach prawnych:

  • Ustawa Prawo energetyczne z 1997 r. z późniejszymi nowelizacjami (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz.348, Dz. U. z 2006 r. Nr 89 poz. 625 )
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz.623)

Krótka charakterystyka odbiorców wiejskich

Rozwój sieci elektroenergetycznych poprzedzony musi być analizą zmian zapotrzebowania energii przez odbiorców w długim horyzoncie czasowym. Dla zilustrowania tych zmian w tabeli 1 zestawiono wartości charakterystycznych wielkości sprzedaży energii elektrycznej w okresie od 1990 do 2007 roku w rozbiciu na odbiorców wiejskich i miejskich.

Na podstawie zestawionych danych można zauważyć, że:

  • odbiorcy miejscy zużywają o ok.5% więcej energii elektrycznej na jednego odbiorcę niż odbiorcy wiejscy,
  • odwrotnie kształtuje się zużycie w gospodarstwach domowych rolnych, zużycie gospodarstwa wiejskiego jest o ok. 20% wyższe od zużycia gospodarstwa miejskiego,
  • odbiorcy rozproszeni charakteryzują bardziej dynamicznym wzrostem zużycia energii elektrycznej niż odbiorcy miejscy tzw. skupieni (średnie roczne przyrosty są w większości przypadków wyższe dla wsi),
  • mniejszy jest przyrost liczby odbiorców ogółem i gospodarstw domowych i rolnych na wsi w porównaniu z miastem.

Tabela 1. Charakterystyczne wielkości sprzedaży energii elektrycznej w mieście i na wsi w latach 1970 – 2000

 Rok1990
 19952000
2005
2006
2007
Wieś Sprzedaż energii ogółem w MWh 16296 13509 
 14494 157516483 16858
 – w tym GDiR*) 12832 9118  
 9545 979910493 10715
 Liczba odbiorców w tys. 5226 5321 5293 5405
 5434 5489
 – w tym GDiR 4681 4637 4617 4651 4660 4698
 Jedn. sprzedaż w kWh/odb. 3118 2539 2738 2915 3033 3071
 Jedn. sprzedaż w kWh/ GDiR 2741 1966 2067 2107 2252 2281
średni przyrost roczny α w %
 – sprzedaży ogółem - – 0,68 1,42 1,68 4,62 2,28
 – sprzedaży GDiR - –6,61 0,92 0,53 7,08 2,12
 – liczby odbiorców - 0,36 –0,11 0,42 0,54 1,01
 – liczby GDiR - –0,19 –0,09 0,15 0,19 0,82
 – jednostkowej sprzedaży - –4,03 1,52 1,26 4,06 1,25
 – jedn. sprzedaży w GDiR - –6,43 0,1 0,38 6,88 1,29
Miasto Sprzedaż energii ogółem w MWh 26187 26091 29974 32072 33299 33810
 – w tym GDiR*) 15880 14474 16242
 16765 17374 17328
 Liczba odbiorców w tys. 8769 9444 9969 10326 10412 10530
 – w tym GDiR 7770 8326 8720 8997 9061 9152
 Jedn. sprzedaż w kWh/odb. 2986 2763 3007 3106 3198 3211
 Jedn. sprzedaż w kWh/ GDiR 2044 1738 1863 1863 1917 1893
średni przyrost roczny α w %
 – sprzedaży ogółem - –0,07 2,81 1,36 3,83 1,53
 – sprzedaży GDiR - –1,84 2,33 0,64 3,63 –0,26
 – liczby odbiorców - 1,49 1,09 0,71 0,83 1,13
 – liczby GDiR - 1,39 0,93 0,63 0,71 1,00
 – jednostkowej sprzedaży - –1,54 1,71 0,65 2,97 0,40
 – jedn. sprzedaży w GDiR - –3,18 1,39 0,01 2,90 –1,26

*) GDiR – gospodarstwa domowe i rolne

REKLAMA

Otrzymuj wiadomości z rynku elektrotechniki i informacje o nowościach produktowych bezpośrednio na swój adres e-mail.

Zapisz się
Administratorem danych osobowych jest Media Pakiet Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, adres: 15-617 Białystok ul. Nowosielska 50, @: biuro@elektroonline.pl. W Polityce Prywatności Administrator informuje o celu, okresie i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, a także o prawach jakie przysługują osobom, których przetwarzane dane osobowe dotyczą, podmiotom którym Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe, oraz o zasadach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.
Komentarze (0)
Dodaj komentarz:  
Twój pseudonim: Zaloguj
Twój komentarz:
dodaj komentarz
$nbsp;
REKLAMA
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl