Bariery rozwoju efektywności energetycznej na terenach wiejskich - SONDAŻ - EMISJA CO2 - EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA - GOSPODARKA NISKOEMISYJNA - TEREN WIEJSKI - SAMORZĄD TERYTORIALNY - TNS OBOP
Farnell, An Avnet Company   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Phoenix Contact Sp. z o.o.  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna Aktualności Bariery rozwoju efektywności energetycznej na terenach wiejskich
drukuj stronę
poleć znajomemu

Bariery rozwoju efektywności energetycznej na terenach wiejskich

Bariery rozwoju efektywności energetycznej na terenach wiejskich

Brak zachęt i dotacji państwowych dla gmin to główne przeszkody w realizacji polityki energetycznej – wynika z raportu TNS OBOP przeprowadzonego na zlecenie Forum Rozwoju Efektywnej Energii. Gotowość do wdrażania efektywnych energetycznie rozwiązań deklaruje 99% burmistrzów. 

Jak pokazują wyniki badań, rola obszarów wiejskich jest kluczowa dla podnoszenia efektywności energetycznej kraju. Jednak zdaniem 67% przedstawicieli władz samorządowych, tereny niezurbanizowane nie realizują dziś założeń polityki energetycznej. Taki sam procent ankietowanych uważa, że jest to efekt niewystarczającego wsparcia finansowego ze środków publicznych. 

Tereny niezurbanizowane stanowią około 93% powierzchni kraju. Są zamieszkane przez 14 mln obywateli, co stanowi blisko 40% wszystkich mieszkańców Polski. Obszary te charakteryzują się ograniczonym dostępem do sieci gazowej i elektrycznej, co sprawia że ich mieszkańcy sięgają po wysokoemisyjne paliwa (m.in. węgiel, koks), zamiast korzystać z bardziej efektywnych i przyjaznych środowisku oraz człowiekowi rozwiązań technologicznych. 

- W efekcie obszary niezurbanizowane generują dziś znacznie więcej szkodliwych gazów cieplarnianych niż tereny zurbanizowane. Mimo to obszary wiejskie zdecydowanie rzadziej znajdują się w kręgu zainteresowania decydentów oraz mediów w kontekście realizacji polityki energetycznej kraju – mówi Edyta Kwapich-Lenik, rzecznik Forum FREE. 

Jak podkreślają eksperci Forum FREE, istnieje wyraźna potrzeba prowadzenia działań na rzecz usystematyzowania roli terenów niezurbanizowanych w polityce energetycznej, a także stworzenia programów finansowania inwestycji służących zwiększaniu efektywności energetycznej polskiej wsi. 

- Niezbędne jest wypracowanie odpowiedniego ustawodawstwa podatkowego dotyczącego energii i emisji węgla, a także zachęt finansowych dla wdrażania czystych technologii. Ważne jest także stworzenie ram prawno-instytucjonalnych dla energetyki rozproszonej w Polsce, sprzyjających i zachęcających do wdrażania innowacyjnych, efektywnych energetycznie rozwiązań w budownictwie komercyjnym i gospodarstwach domowych – ocenia dr Filip Elżanowski, ekspert Forum FREE.

Wyniki badań przeprowadzone przez Forum FREE pokazują, że zdecydowana większość gmin podejmowała dotychczas działania w zakresie termomodernizacji budynków (82%), wykorzystywała odnawialne źródła energii (56%), a blisko dwie piąte – modernizowało lub wymieniło urządzenia cieplne (39%). Obecnie preferowanymi w gminach rozwiązaniami energetycznymi w dalszym ciągu są termomodernizacja budynków (67%) oraz odnawialne źródła energii (63%). Coraz więcej gmin jest jednak zainteresowanych efektywnymi źródłami energii takimi jak mikrokogeneracja (22%) czy pompy ciepła (13%). 

Duże znaczenie dla zwiększania efektywności energetycznej, zdaniem ekspertów Forum FREE, mają działania podejmowane na poziomie indywidualnych gospodarstw domowych. Według nich stworzenie odpowiednich zachęt skierowanych do Polaków, którzy chcą inwestować w nowoczesne technologie we własnych domach znacząco przełoży się na wynik w skali całego kraju. Zaangażowanie społeczeństwa pomoże wywiązać się ze zobowiązań wobec Unii Europejskiej oraz pozwoli na podniesienie jakości życia Polaków.

- Aby skutecznie rozwijać efektywność polskich gospodarstw, niezbędne jest stworzenie instrumentów finansowych pozwalających nie tylko instytucjom, ale przede wszystkim gospodarstwom domowym aktywnie uczestniczyć w rozwoju energetyki rozproszonej. To właśnie one powinny pełnić kluczową rolę w budowaniu gospodarki niskoemisyjnej kraju. Poprzez dostępne technologie mogą być aktywnym uczestnikiem krajowego systemu dystrybucyjnego – być tzw. aktywnym konsumentem, jednak wciąż nie znane są warunki ich uczestnictwa – mówi Janusz Mikuła, ekspert Forum FREE.

Potrzeba stworzenia wytycznych i programów dofinansowania inwestycji służących zwiększeniu efektywności energetycznej polskiej wsi była jednym z głównych tematów debaty „Rola obszarów wiejskich w zwiększaniu efektywności energetycznej kraju – kierunki rozwoju”. Spotkanie zorganizowane przez Forum FREE odbyło się 19 października 2011 w ramach Europejskiego Kongresu Gmin Wiejskich.

Źródło: PAP

follow us in feedly
REKLAMA

Otrzymuj wiadomości z rynku elektrotechniki i informacje o nowościach produktowych bezpośrednio na swój adres e-mail.

Zapisz się
Administratorem danych osobowych jest Media Pakiet Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, adres: 15-617 Białystok ul. Nowosielska 50, @: biuro@elektroonline.pl. W Polityce Prywatności Administrator informuje o celu, okresie i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, a także o prawach jakie przysługują osobom, których przetwarzane dane osobowe dotyczą, podmiotom którym Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe, oraz o zasadach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.
Komentarze (0)
Dodaj komentarz:  
Twój pseudonim: Zaloguj
Twój komentarz:
dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl