Farnell element14   Phoenix Contact Sp. z o.o.   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Fluke Europe B.V.  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna Aktualności 20 zawodów najbardziej podatnych na automatyzację
drukuj stronę
poleć znajomemu

20 zawodów najbardziej podatnych na automatyzację

20 zawodów najbardziej podatnych na automatyzację
fot. Bosch Rexroth

Czy potrafimy sobie wyobrazić świat bardziej nasączony technologią niż obecnie? Pomóc w tym może przyjrzenie się wynalazkom, które kluczową rolę zaczną odgrywać dopiero za kilka lub kilkanaście lat. Są to między innymi samojezdne auta, drukarki trójwymiarowe, oprogramowania tworzące teksty czy wydobywanie cennych informacji z nieuporządkowanych zbiorów danych (big data). Wszystkie te rozwiązania zaoszczędzą mnóstwo ludzkiej pracy, jednak ich ubocznym efektem będzie częściowa lub całkowita rezygnacja z wykonywania wielu zawodów. Będziemy musieli zmierzyć się z problemem bezrobocia technologicznego.

Jak dotąd zjawisko to dotyczyło przede wszystkim tych gałęzi gospodarki, w których pracownik wykonywał rutynowe, powtarzalne i mało kreatywne prace, niewymagające dużego wysiłku intelektualnego. Jednak wraz z nadejściem nowej fali rewolucji technologicznej okazało się, że również cześć zawodów uważanych dotąd za ,,bezpieczne” z punktu widzenia potencjalnego zaniknięcia przestała albo w niedalekiej przyszłości przestanie taką być. Jaki jest zatem klucz, wedle którego ludzie byliby zagrożeni substytucją przez roboty?

Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych spróbował przełożyć powyższe rozważania na bardziej ścisłą postać, tworząc model robotyzacji zawodów WISE-SARA oparty o ilościową analizę umiejętności potrzebnych w poszczególnych zawodach. Tabela 1 prezentuje wykaz dwudziestu najliczniej reprezentowanych w Polsce zawodów kwalifikujących się, według modelu, do grupy o największym (ponad 65%) prawdopodobieństwie automatyzacji.

Tabela 1. Dwadzieścia największych w Polsce grup zawodów podatnych na automatyzację.

Zawód

Prawdopodobieństwo mechanizacji

Pracownicy (tys.)

Odsetek pracowników

Możliwe zastąpienie przez:

Kierowcy ciężarówek i autobusów

0,81

342

3,21%

Pojazdy samojezdne

Operatorzy maszyn

0,67-0,99

316

3,0%

Maszyny niewymagające operatora

Kowale, ślusarze i pokrewni

0,69

308

2,89%

Drukarki 3D

Pomoce i sprzątaczki domowe, biurowe, hotelowe

0,92

302

2,84%

Roboty sprzątające

Pracownicy usług ochrony

0,70

298

2,79%

Kamery, roboty strażnicze

Pracownicy obsługi biurowej

0,68

256

2,40%

Komputery

Pracownicy administracyjni i sekretarze wyspecjalizowani

0,98

172

1,62%

Komputery

Kierowcy samochodów osobowych i dostawczych

0,76

171

1,60%

Pojazdy samojezdne

Monterzy

0,82

165

1,55%

Roboty montujące

Robotnicy w przetwórstwie spożywczym i pokrewni

0,99

159

1,50%

Zautomatyzowane linie produkcyjne

Robotnicy produkcji odzieży i pokrewni

0,68

148

1,39%

Zautomatyzowane linie produkcyjne

Formiarze odlewniczy, spawacze, blacharze i pokrewni

0,69

142

1,34%

Roboty spawające

Robotnicy pomocniczy w górnictwie i budownictwie

0,91

141

1,32%

Roboty do prac konstrukcyjnych

Kucharze

0,68

129

1,21%

Roboty przygotowujące posiłki

Pozostali pracownicy przy pracach prostych

0,78

109

1,03%

Odpowiednie roboty

Pracownicy obrotu pieniężnego

0,98

96

0,90%

Automaty obrotu bezgotówkowego

Maszyniści kolejowi, dyżurni ruchu i pokrewni

0,87

78

0,73%

Pociągi samojezdne

Kasjerzy

0,87

76

0,72%

Roboty sprzedające

Robotnicy pomocniczy transportu i prac magazynowych

0,85

64

0,60%

Roboty magazynowe

Pracownicy do spraw informowania klientów

0,96

64

0,60%

Nowoczesne systemy IVR

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS i LFS.

W powyższym zestawieniu znalazły się zawody o bardzo niskim poziomie kreatywności, niemal całkowicie powtarzalne i rutynowe: kasjerzy, ochroniarze, kierowcy i maszyniści, magazynierzy czy robotnicy przemysłowi. W tych wypadkach przewidujemy w dalszej przyszłości praktycznie całkowite zastąpienie ludzi przez roboty. Pozostałe zawody np. kowala, ślusarza, nie znikną zupełnie, lecz w wyniku przeobrażeń będą owocowały spadkiem zatrudnienia w danej branży lub zmianą charakteru wykonywanej pracy (a najczęściej jednym i drugim). Z kolei sprzątaczki i sprzątacze niekoniecznie muszą liczyć się z utratą pracy: mimo dużych sukcesów na polu samojezdnych odkurzaczy i robotów mopujących wiele prac sprzątających ciągle musi być wykonywanych przez człowieka, a wraz z bogaceniem się społeczeństwa popyt na tego typu usługi będzie rósł.

Kilka pozycji z tej listy budzi jednak wątpliwości. Przede wszystkim zaskakuje zakwalifikowanie przez model SARA kucharzy i monterów jako pracowników o wysokim prawdopodobieństwie mechanizacji. Trudno nam sobie bowiem wyobrazić roboty przygotowujące posiłki w restauracji, zaś montaż różnych rzeczy wymaga często dużej precyzji i działania w niestandardowym otoczeniu. Taki wynik kładziemy jednak na karb dużej agregacji zawodów. Przykładowo kucharze obejmują zarówno specjalistów wykazujących się na co dzień smakową inwencją jak i pracowników fast foodów, których z powodzeniem mogą zastępować roboty. Zastanawia także jednoznaczna kwalifikacja pracowników do spraw informowania klientów jako podatnych na mechanizację. Owszem, zawód ten czekają duże zmiany – w wielu przypadkach będzie dało się zastąpić ludzi maszynami. Jednakże oszczędzając gdzie indziej (na kontaktach z inicjatywy klienta) przedsiębiorstwa będą mogły zatrudnić więcej pracowników do informowania kupujących. Nie oznacza to więc, że w przyszłości w każdej niemal sprawie trzeba będzie rozmawiać z maszyną.

Wnioskując na podstawie modelu można przyjąć, że w niedalekiej przyszłości co trzeci pracujący Polak będzie zagrożony bezrobociem technologicznym. Jak Polska prezentuje się pod tym względem na tle innych krajów UE? Takie porównanie można zaryzykować dzięki stosowaniu przez wszystkie państwa międzynarodowego standardu klasyfikacji zawodów ISCO-08. Zbiorcze wyniki prezentuje poniższa tabela.

Tabela 2. Analiza porównawcza w ramach UE

kraj

odsetek zawodów do zniknięcia

Odsetek zawodów bezpiecznych

Norwegia

17%

34%

Holandia

22%

29%

Szwecja

23%

29%

Wielka Brytania

24%

35%

Francja

24%

28%

Grecja

27%

20%

Niemcy

27%

24%

Litwa

28%

30%

Włochy

30%

18%

Słowacja

34%

17%

Węgry

35%

22%

Polska

36%

25%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych LFS.

Pomiędzy analizowanymi państwami występują znaczące różnice. Szczególnie wyraźnie in plus wyróżnia się Norwegia zarówno pod względem małej liczby zawodów zagrożonych jak i dużej liczby bezpiecznych. Za nią plasują się kolejne państwa wysoko rozwinięte, dlatego pierwszym przychodzącym na myśl wyjaśnieniem jest, że te państwa znajdują się już na dalszym etapie rewolucji technologicznej niż kraje naszego regionu i przez to mają już za sobą pewne procesy dostosowawcze na rynku pracy. Polska prezentuje się na tle państw UE jako kraj szczególnie zagrożony. Nasz rynek pracy ulegnie głębokim przeobrażeniom, gdyż na czekającą wszystkie rozwinięte kraje restrukturyzację usług nałoży się nasze zapóźnienie w automatyzacji przemysłu. Warto więc pomyśleć, jak uniknąć błędu polegającego na dwukrotnej realokacji tych samych pracowników – najpierw z przemysłu do podlegających robotyzacji usług, a później do usług na robotyzację odpornych.

Maciej Bitner, główny ekonomista WISE

follow us in feedly
REKLAMA

Otrzymuj wiadomości z rynku elektrotechniki i informacje o nowościach produktowych bezpośrednio na swój adres e-mail.

Zapisz się
Administratorem danych osobowych jest Media Pakiet Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, adres: 15-617 Białystok ul. Nowosielska 50, @: biuro@elektroonline.pl. W Polityce Prywatności Administrator informuje o celu, okresie i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, a także o prawach jakie przysługują osobom, których przetwarzane dane osobowe dotyczą, podmiotom którym Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe, oraz o zasadach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.
Komentarze (1)
Dodaj komentarz:  
Twój pseudonim: Zaloguj
Twój komentarz:
dodaj komentarz
No avatar
arnold
bzdura straszna to wszystko co tu piszą... najlepsze jest z maszynistami... juz sa pociagi ktorymi steruje komputer.. wg tych danych predzej ugotuje mi cos robot niz przejade sie bezobslugowym pociagiem :D:D
REKLAMA
REKLAMA
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl